100% xã hoàn thành từ 07 tiêu chí nông thôn mới trở lên

Theo kết quả đánh giá, 10/10 xã trên địa bàn huyện Pác Nặm đạt từ 07 tiêu chí nông thôn mới trở lên, trong đó xã Bộc Bố đứng đầu toàn huyện với 13 tiêu chí đã hoàn thành.

Huyện Pác Nặm phấn đấu 10/10 xã hoàn thành 09 tiêu chí nông thôn mới trở lên trong năm 2023

Xếp sau xã Bộc Bố là xã Giáo Hiệu với 11 tiêu chí hoàn thành; xã Cao Tân đã hoàn thành 10 tiêu chí; Xuân La và Công Bằng mỗi xã hoàn thành 09 tiêu chí; Nhạn Môn, Cổ Linh, Nghiên Loan hoàn thành 08 tiêu chí; Bằng Thành, An Thắng hoàn thành 07 tiêu chí.

Trong năm 2023, huyện Pác Nặm phấn đấu 100% các xã đạt từ 09 tiêu chí nông thôn mới trở lên, trong đó xã Bộc Bố đặt mục tiêu về đích nông thôn mới; xã Giáo Hiệu, Nhạn Môn và Bằng Thành đạt thêm 03 tiêu chí, các xã còn lại mỗi xã hoàn thành thêm 02 tiêu chí nông thôn mới đã đăng ký. Bên cạnh tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu năm 2023, các xã đang tích cực triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy, phát huy vai trò của người dân… phấn đấu hoàn thành kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đã đề ra theo kế hoạch./.

Mai Luyến

Bài trướcThí điểm chợ không dùng tiền mặt đầu tiên tại huyện Pác Nặm
Bài tiếp theoChú trọng hoạt động truyền thông trong triển khai giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số