56 thí sinh tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm Non cấp huyện năm học 2022 – 2023

Sáng 22/11, 56 thí sinh là giáo viên dạy giỏi được tuyển chọn từ 11 trường, đại diện cho hơn 180 giáo viên mầm non trên địa bàn huyện đã tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm Non cấp huyện năm học 2022 – 2023.

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm Non cấp huyện năm học 2022 – 2023

Nội dung gồm hai phần thi: Thực hành hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi, hoạt động này được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó; phần thi trình bày biện pháp.

Hội thi “Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non cấp huyện, năm học 2022-2023” là hoạt động chuyên môn quan trọng, là cơ sở để đánh giá công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên đối với đội ngũ giáo viên mầm non. Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Hội thi cũng là cơ hội để giáo viên mầm non được thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, đồ chơi, thực hiện chương trình giáo dục mầm non trên địa bàn huyện./.

Dương Đồng

Bài trướcSổ ghi danh người tốt, việc tốt- Nối dài những điển hình học tập, làm theo Bác
Bài tiếp theoPác Nặm tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023