Chủ Nhật, 04/06/2023,

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC HUYỆN PÁC NẶM QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THÀNH CÔNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020-2025 !

     BỘ ĐẾM TRUY CẬP

Thông tin tuyển dụng