Ban hành Chương trình hành động năm 2023 với 19 nội dung, chỉ tiêu kế hoạch

“Đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – sáng tạo – khát vọng – phát triển” là phương châm được huyện Pác Nặm xác định trong Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh năm 2023 trên địa bàn.

Chương trình hành động bán sát Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, HĐND huyện

 

Chương trình hành động năm 2023 của huyện Pác Nặm với 19 nội dung công việc, chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, là khung nhiệm vụ trọng tâm để các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2023. Đồng thời là cơ sở để huyện Pác Nặm tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 19 nội dung, chỉ tiêu được huyện Pác Nặm xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng quý và cả năm, giao nhiệm vụ chi tiết cho từng cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã, đảm bảo chính xác, kịp thời và phát huy được hiệu quả cao nhất.

Huyện Pác Nặm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp một cách cụ thể, đặt quyết tâm chính trị cao nhất, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm; chịu  trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện của đơn vị, địa phương mình./.

 

Thu Hường

Bài trướcXã Cổ Linh phấn đấu giảm được 38 hộ nghèo trong năm 2023
Bài tiếp theoĐảm bảo mục tiêu giảm nghèo để về đích nông thôn mới trong năm 2023 ở Bộc Bố