Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05

Thực  hiện chương trình công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm tra Chỉ thị 05-CT/TW về việc hcọ tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chính đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cơ quan thường trực chỉ thị 05 đã tiến hành kiểm tra tại chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm, Chi bộ Trường THPT Bộc Bố, Chi bộ Kiểm Lâm huyện.

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 tại chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Đoàn kiểm tra do đồng chí Lâm Văn Điển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện làm trưởng đoàn. Qua kiểm tra tại các chi bộ cho thấy, các chi bộ đã tổ chức triển khai việc thực hiện Kết luận số 01 và Kế hoạch năm 2022 một cách nghiêm túc, các chi bộ đã tổ chức việc học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các đơn vị. Sau khi quán triệt các tập thể và cá nhân đảng viên đều đăng ký từ 3 việc trở lên gắn với chuyên đề năm 2022 và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời được niêm yết tại cơ quan làm việc để giám sát thực hiện.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc xác định nội dung đăng ký việc làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa phân biệt rõ nhiệm vụ thường xuyên được phân công với việc đăng ký việc làm theo Bác, việc ghi danh “Người tốt – Việc tốt” ở một số chi bộ chưa bám sát theo hướng dẫn của Huyện ủy.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Lâm Văn Điển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện đề nghị các chi bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm, những việc làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần củng cố nềm tin giữa Đảng với Nhân dân, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra tại các Chi bộ./.

Lâm Văn Điển (Ban Tuyên giáo)

Bài trướcXây dựng được 22 công trình Thanh niên
Bài tiếp theoChương trình Phát thanh ngày 12/6