BÁO CÁO TÓM TẮT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, HUYỆN PÁC NẶM – TỈNH BẮC KẠN

Bài trướcPhát triển mô hình chăn nuôi Ngựa bạch
Bài tiếp theoNgười dân Pác Nặm trú trọng phát triển chăn nuôi Dê.