Bí thư Huyện ủy Dương Văn Tuyến chủ trì Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05

Chiều 29/12, đồng chí Dương Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng dự có đồng chí Dương Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Đảng ủy các xã, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được huyện Pác Nặm thực hiện nghiêm túc. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự tin tưởng tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương… Theo đó, năm 2022, Đảng bộ huyện Pác Nặm có 35/35 tập thể chi, đảng bộ cơ sở và 151 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, đảng bộ Công an, Quân sự huyện xây dựng kế hoạch làm theo Bác với 561 việc làm; Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các hội, đoàn thể xã xây dựng kế hoạch đăng ký việc làm theo Bác với 135 việc làm; có 3.485 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký việc làm theo Bác với 6.868 việc làm. Những kết quả đã đạt được trong thực hiện học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng tạo sức lan tỏa sâu rộng; các cấp, các ngành tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đăng ký các mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập và làm theo Bác.

Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022./.

Dương Đồng

Bài trướcXã Nghiên Loan thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững
Bài tiếp theoHuyện Pác Nặm quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với Cách mạng