Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến toàn quốc.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Pác Nặm.

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Pác Nặm có các đồng chí: Dương Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Ma Thị Mận, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Đào Duy Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; báo cáo viên cấp tỉnh, huyện; nguyên Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và các hội, đoàn thể huyện; Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; cán bộ, công chức, đảng viên thuộc khối Đảng, đoàn thể huyện.

Tại hội nghị, sau xem bộ phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

Quy định 144-QĐ/TW nêu cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng: Với sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết đồng lòng của Nhân dân, Quy định 144 và Chỉ thị số 35 sẽ được thực hiện nghiêm túc và thắng lợi, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Đồng chí Lương Cường cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chuẩn bị thật tốt các nội dung công việc cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, với 2 nội dung then chốt, cốt lõi là văn kiện và nhân sự, để thực hiện thắng lợi mục tiêu: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao…/.

Quang Huy

Bài trướcHội Luật gia huyện Pác Nặm tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029
Bài tiếp theoTHÔNG BÁO Kết quả chấm phúc khảo môn Kiến thức chung (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Pác Nặm năm 2024