Các dự án đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2022

Ngày 21 tháng 3 năm 2022 UBND huyện Pác Nặm đã ban hành Thông báo, công khai Các dự án đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2022.

Nội dung thông báo.

Bài trướcHội nghị học tập Chuyên đề năm 2022 về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bài tiếp theoMưa lũ gây thiệt hại tại huyện Pác Nặm