Các mô hình kinh tế tập thể ở Pác Nặm phát triển ổn định.

Trong thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và các cấp ngành trên địa bàn huyện đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời để các mô hình kinh tế tập thể hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Hoạt động của khu vực kinh tế tập thể ở Pác Nặm tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá

Từ đầu năm 2021 đến nay toàn huyện đã thành lập mới được 05 hợp tác xã, đạt 250% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng hộ huyện lần thứ IV đề ra, nâng tổng số hợp tác xã hiện có trên địa bàn huyện là 21 hợp tác xã. Duy trì và phát triển 83 tổ hợp tác thực hiện các dự án sản xuất như: Dự án trồng cây gừng, nghệ,  chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, nuôi gà theo Dự án CSSP…thu hút hàng nghìn hộ dân tham gia.

Với phương châm “phát huy nội lực; duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động, linh hoạt ứng phó với dịch Covid-19”, hoạt động của khu vực kinh tế tập thể ở Pác Nặm tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá, nhiều HTX, THT duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động. Chú trọng phát triển các ngành nghề, sản phẩm thế mạnh của địa phương. Chủ động tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, chương trình OCOP, liên kết với doanh nghiệp, HTX và các mô hình kinh tế khác, góp phần tăng cao thu nhập và tạo thêm nhiều việc làm mới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên và người lao động trong khu vực KTTT./.

 Thu Hường

Bài trướcĐoàn kiểm tra Công vụ huyện Pác Nặm kiểm tra công vụ tại các xã
Bài tiếp theoPác Nặm xây dựng mới 23 công trình giao thông nông thôn từ nguồn vốn NTM