Chức năng, nhiệm vụ các cơ quan thuộc UBND huyện

Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Pác Nặm lần thứ V dự kiến diễn ra vào tháng 6/2023

Hiện nay, Liên đoàn Lao động huyện đang tích cực chuẩn bị các nội dung để tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Pác Nặm lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến diễn ra vào tháng...

Phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu tỷ lệ các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm thôn được cứng hóa

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Pác Nặm có 88/113 thôn có đường ô tô từ trung tâm xã đến trung tâm thôn được cứng hóa, đạt tỷ lệ 77,88%. Tập trung huy động các...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Pác Nặm

Ngày 05/04/2022 UBND huyện Pác Nặm ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra huyện Pác Nặm. Cụ thể: I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 1. Thanh...

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân...

Chức năng nhiệm vụ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Pác Nặm

Ngày 09/9/2019, UBND huyện Pác Nặm ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Pác Nặm, Chi tiết văn bản xem tại đây: Quy...