Đầu tư

Dự án “Xây dựng hạ tầng Trung tâm huyện Pác Nặm” dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2024

Đầu tháng 7/2023, huyện Pác Nặm tổ chức khởi công dự án "Xây dựng hạ tầng Trung tâm huyện Pác Nặm". Đây là dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 5...

Giải ngân được 65 tỷ 294 triệu đồng vốn đầu tư trong 5 tháng đầu năm

Bằng nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Pác Nặm đã giải ngân được 65 tỷ 294 triệu đồng, đạt 26,3% kế hoạch vốn. Công trình Nhà...

Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2050

Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm vừa ban hành Nghị quyết về việc thông qua đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm...
Skip to content