Dự án, hạng mục đầu tư

Thu hồi hơn 80.000m2 đất để thực hiện công trình, dự án năm 2023

Theo kế hoạch, huyện Pác Nặm sẽ tiến hành thu hồi hơn 80.000m2 đất để thực hiện các 03 công trình, dự án làm đường tại các xã Giáo Hiệu, Công Bằng, An Thắng trong năm 2023. Các công trình...

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng...

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai...

Pác Nặm thẩm định báo cáo nghiệm thu 02 dự án xây dựng điểm du lịch cộng đồng Mù Là Cổ Linh và Thôm...

Sáng ngày 29 tháng 12, huyện Pác Nặm đã tổ chức họp thẩm định báo cáo, nghiệm thu 02 dự án xây dựng điểm du lịch cộng đồng Mù Là Cổ Linh và Thôm Mèo Xuân La giai đoạn...

Hội thảo giới thiệu Dự án Phát triển bền vững thông qua tăng cường năng lực tự giúp của các cộng đồng dân tộc...

Sáng ngày 29 tháng 11 huyện Pác Nặm phối hợp với Trung tâm hỗ trợ và phát triển vì phụ nữ và trẻ em; Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; Tổ chức bánh mỳ cho thế...

Pác Nặm được chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án thủy điện

Sau các bước thẩm định, huyện Pác Nặm đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án thủy điện, 01 dự án cơ sở chế biến cát sỏi nhân tạo trong năm 2022. Suối...

Thông báo các dự án đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư...

Ngày 21/3/2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 124/TB-UBND về việc Thông báo các dự án đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2022. Nội dung...

Danh mục dự án đang đầu tư đã đã hoàn thoành đưa vào sử dụng trong năm 2021

Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2021: 46.010,5 triệu đồng; Thực hiện đầu tư 45 công trình. Giải ngân đạt đến 31/01/2022 đạt 42.611,1 triệu đồng, bằng 92,6% so với tổng kế hoạch vốn được giao. Trong năm...

DANH MỤC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2021

Nguồn ngân sách trung ương: Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm được phê duyệt tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh; Quyết định số: 2471/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND...