Giới thiệu chung

Tiềm năng – Thế mạnh

Sản xuất nông nghiệp Với quỹ đất, nguồn nhân lực dồi dào và trên 90% dân số lao động sản xuất thuần nông nên sản xuất nông - lâm nghiệp của huyện Pác Nặm có nhiều điều kiện để phát...

Lịch sử hình thành và khái quát về kinh tế – xã hội huyện Pác Nặm

Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003 Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003 theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ. Theo đó, huyện Pác Nặm được thành lập trên cơ sở 47.364ha diện tích tự...

Khái quát chung về điều kiện tự nhiên huyện Pác Nặm

Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003 theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ. Theo đó, huyện Pác Nặm được thành lập trên cơ sở 47.364ha diện tích tự nhiên và 26.131 nhân khẩu của huyện...