Kinh tế

Tổ chức Bánh mì cho thế giới họp Ban quản lý dự án lần thứ nhất tại Pác Nặm

Chiều 24/3, đồng chí Ma Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã dự và làm việc với đoàn công tác Tổ chức Bánh mì cho thế giới và Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì...

Tín hiệu tích cực từ ngành sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

Đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, thời gian qua huyện Pác Nặm đã đánh giá những khó khăn, xây dựng giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Sản xuất vật liệu...

Khi người dân thấy được hiệu quả kinh tế từ trồng rừng

Thời gian qua, phong trào trồng rừng phát triển mạnh mẽ ở khắp các thôn, bản tại xã Bằng Thành. Diện tích đăng ký trồng rừng tăng theo từng năm với cơ cấu giống chủ yếu là mỡ và...

Phấn đấu hỗ trợ 01 chủ thể mới có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023

Triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2023, một trong những mục tiêu mà huyện đề ra đó là phấn đấu phát triển hỗ trợ 01...

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) với trọng tâm là phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế trên địa bàn huyện theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị đang dần...

Mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Củng cố nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm OCOP đã được công nhận, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường là một trong những mục tiêu mà huyện phấn đấu trong thực...

Trên 17,7 tỷ đồng hỗ trợ triển khai 19 dự án về cây trồng, vật nuôi có lợi thế

Trong giai đoạn 2021-2025 huyện Pác Nặm sẽ tập trung hỗ trợ triển khai 12 dự án về cây trồng có lợi thế và 07 dự án về vật nuôi, kinh phí dự kiến thực hiện hơn 17,7 tỷ...

Trên 5,4 tỷ đồng thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Năm 2023 huyện Pác Nặm sẽ hỗ trợ triển khai 19 dự án tại 10 xã với các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất tại cộng đồng với tổng kinh phí trên 5,4...

Huyện Pác Nặm được giao chuyển đổi 50ha cây trồng trên đất trồng lúa

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2023 này huyện Pác Nặm được giao thực hiện chuyển đổi 50ha cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, cao nhất trong các địa phương trên địa bàn...

Pác Nặm chú trọng phát triển chăn nuôi gia trại

          Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 24/03/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế trên địa bàn huyện...