Thi đua yêu nước - Điển hình tiên tiến

Chi bộ thôn Mạ Khao điển hình trong vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, phong trào hiến đất để mở rộng các tuyến đường xây dựng nông thôn mới đã được Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân huyện Pác Nặm đồng tình hưởng ứng. Thực hiện lời dạy của...

Tấm gương Bí thư Đoàn xã tiêu biểu

Với tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, anh Lộc Văn Dưỡng, Bí thư đoàn thanh niên xã Giáo Hiệu luôn xung kích đi đầu, hết lòng trong công tác và đã có nhiều giải pháp sáng tạo,...

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Bằng Thành

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Bằng Thành đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng thực hiện các phong...