Thông tin thị trường xuất khẩu lao động

Thực hiện phối hợp về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương

29.5 công văn về việc phối hợp về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương

Tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2024

Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập tại Nhật Bản
Skip to content