Thông tin tuyển dụng

TB kết quả thi vòng 2 tuyển viên chức huyện Pác Nặm năm 2021

Ngày 19/11/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 251/TB-HĐTD về việc thông báo kết quả thi vòng 2 tuyển viên chức huyện Pác Nặm năm 2021 Nội dung chi tiết Thông báo, xem tại đây./. TB kết quả thi vòng...

Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021

Ngày 01/11/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 241/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021. Nội dung văn bản chi tiết xem tại...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm...

Ngày 20/10/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 231/TB-UBND về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021. Chi tiết nội dung Thông báo...

Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021

Ngày 12/10/2021, UBND huyện ban hành Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021 Chi tiết Thông báo xem tại đây: TB-danh-muc-tai-lieu-vong-2-_thuongcvpn-07-10-2021_16h22p39(12.10.2021_07h22p30)_signed

Thông báo kết quả thi vòng 01, kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021

Ngày 01/4/2021, UBND huyện Pác Nặm ban hành Thông báo số 217/TB-HĐTD về kết quả thi vòng 01, kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021   Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây: TB kết...

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm...

Ngày 10-09-2021, UBND huyện ban hành Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021   Nội dung chi tiết xem tại đây: Thông báo...

Thông báo lùi thời gian thi tuyển Viên chức huyện Pác Nặm

Ngày 29/7/2021, UBND huyện Pác Nặm ban hành Thông báo số 118/TB-HĐTD về việc lùi thời gian thi tuyển viên chức huyện Pác Nặm năm 2021. Xem văn bản chi tiết tại đây: Thong-bao-lui-thoi-gian-thi-tuyen-vien-chuc_huongltpn-29-07-2021_09h09p52(29.07.2021_14h52p07)_signed

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Pác Nặm năm 2021

Ngày 13/7/2021, UBND huyện Pác Nặm ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Pác Nặm năm 2021 Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây: Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp...

Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021

Ngày 18/05/2021, UBND huyện Pác Nặm ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về tuyển dụng viên chức năm 2021. Theo đó. tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 73, cụ thể như sau: - Giáo viên mầm non: 12 chỉ tiêu. - Giáo...