Chuyển đổi số

Tiếp nhận và giải quyết trên 110 hồ sơ, thủ tục hành chính theo Đề án 06

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Pác Nặm đã tiếp nhận và giải quyết trên 110 hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc 25 dịch vụ công...

Gần 4.200 công dân đã được cấp tài khoản định danh điện tử

Theo báo cáo ban chỉ đạo Đề án 06 huyện Pác Nặm, thì đến thời điểm này trên địa bàn huyện đã có 4.178 công dân được cấp tài khoản định danh điện tử theo Quyết định số 06/QĐ-TTg,...

Sẽ có 19 Thủ tục hành chính chỉ được tiếp nhận qua trực tuyến

Trong thời gian tới, sẽ có 19 Thủ tục hành chính toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện sẽ chỉ tiếp nhận qua hình thức trực tuyến. Người dân cần làm quen với việc...

Đảm bảo công tác cải cách Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành....thời gian...

Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã được thực hiện đạt hơn 53% mục tiêu Nghị quyết

Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện đã có trên 16,2% số thủ tục hành chính được thực trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt hơn 53% so với mục tiêu Nghị...

Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn

Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn (10 - 10) Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,...

Pác Nặm: Tăng cường việc cập nhật số định danh cá nhân, CCCD, cài đặt VssID-BHXH số

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc...

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số năm 2022

Ngày 20/7/2022, Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số năm 2022. Đồng chí...

Triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân

Với mong muốn tạo thuận lợi cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Công an huyện Pác Nặm đang tích cực đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản...

Pác Nặm- Triển khai  Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi...