Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những nét nổi bật trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở Pác Nặm

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư...

Tuổi trẻ Pác Nặm học tập và làm theo Bác

Ghi nhớ lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Pác Nặm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung...

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao Pác Nặm

Những năm qua, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Pác Nặm luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc...

Sổ ghi danh người tốt, việc tốt- Nối dài những điển hình học tập, làm theo Bác

“Sổ ghi danh gương người tốt-việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các tổ chức Đảng ở Pác Nặm triển nhằm ghi lại những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của tập thể, cán bộ, đảng...

Tăng cường thực hiện đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05

Thực  hiện chương trình công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm tra Chỉ thị 05-CT/TW về việc hcọ tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị về xây...

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)

Chủ tịch Hồ Chí Minh lan tỏa tấm gương sáng ngời Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người hội tụ, kết tinh trí tuệ và tư tưởng, tình cảm và đạo đức, nhân cách và lối sống của con người...

Đảng bộ huyện Pác Nặm triển khai kế hoạch làm theo Bác năm 2022

Thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 “về khơi dậy ý chí, khát vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để xây dựng quê hương...

Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2022 về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2022, sáng 22/3 Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, làm theo Bác chuyên đề năm 2022 và triển khai các văn bản mới của Trung...

Thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2022, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn sẽ tổ chức Triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...