Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Pác Nặm...

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển vòng 2 Danh sách triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2

THÔNG BÁO Kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Pác Nặm năm 2024

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển dụng CCCX huyện PN năm 2024 Biểu tổng hợp kết quả điểm thi vòng 1 (ban hành kèm Thông báo) Mẫu đơn phúc khảo

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã...

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Pác Nặm năm 2024. Xem Thông báo và danh sách tại đây: 6.6 Thông báo triệu...

THÔNG BÁO Về việc thu lệ phí dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 1...

Ngày 27/5/2024, HĐTD công chức cấp xã năm 2024 huyện Pác Nặm ban hành Thông báo nộp phí lệ phí dự tuyển công chức cấp xã năm 2024. Chi tiết xem tại Thông báo dưới đây: Thông báo nộp lệ...

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (Vòng 1) kỳ thi tuyển dụng công chức...

Ngày 22/5/2024, UBND huyện Pác Nặm ban hành QUYẾT ĐỊNH phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (Vòng 1) kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã huyện Pác Nặm năm 2024. Nội dung chi tiết...

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Pác Nặm năm 2024

Ngày 22/5/2024, UBND huyện Pác Nặm ban hành Thông báo danh mục tài liệu ôn tập (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Pác Nặm năm 2024. Nội dung chi tiết xem tại đây: Thông báo danh mục...
Skip to content