Các xã

Triển khai 7 Dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Trong kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, huyện Pác Nặm sẽ triển khai tất cả 7 Dự án với 13 tiểu dự án khác nhau. Có 07 Dự án thuộc Chương trình sẽ...

Đoàn công tác làm việc tại xã Giáo Hiệu

Chiều 24/3, Đoàn công tác do đồng chí Ma Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã làm việc tại xã Giáo Hiệu nhằm kiểm tra, thăm nắm tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát...

Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ đầu năm 2023 tại xã Xuân La

Sáng 24/3, đoàn công tác của huyện do đồng chí Hoàng Văn Cầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ...

Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Thị Duyên kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ tại xã Nghiên Loan

Sáng 23/3, đoàn công tác Ban thường vụ Huyện ủy do đồng chí Hoàng Thị Duyên, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với...

Kiểm tra thăm nắm tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại xã Cổ...

Sáng ngày 24 tháng 3, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Tống Văn Công- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm nắm tình hình thực...

100% đơn vị cấp xã ở Pác Nặm đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3

Hiện nay, 100% đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện Pác Nặm đã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Hiện nay...

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 03 tháng đầu năm tại xã Công Bằng

Sáng 23/3 Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện và đồng chí Trịnh Đức Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đoàn...

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 03 tháng đầu năm 2023 tại xã Bằng Thành

Chiều 22/3, đoàn công tác của huyện do đồng chí Lâm Văn Điển, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình...

Gần 3,8 tỷ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2023

Thực hiện Dự án 5 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023 này huyện Pác Nặm...

Xuân La chú trọng công tác phát triển đảng viên

Căn cứ tình hình thực tiễn, Thường trực Đảng ủy xã Xuân La đã xây dựng các giải pháp phù hợp để thực hiện công tác phát triển đảng viên, phấn đấu toàn đảng bộ xã kết nạp được...