Xây dựng Nông thôn mới

Xã Nghiên Loan tập trung cứng hóa các tuyến đường ngõ, xóm

Hiện nay xã Nghiên Loan đang tập trung các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và huy động sự tham gia đóng góp của người dân để tiến hành tu sửa, nâng cấp các tuyến đường ngõ, xóm,...

Xuân La tập trung thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm

Cùng với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thì một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền xã Xuân La đã và đang nỗ lực triển...

Phấn đấu 18 thôn đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2023, huyện Pác Nặm phấn đấu có 18 thôn ở 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, huyện đã có nhiều giải pháp khuyến khích các thôn tích cực hoàn thiện các tiêu chí,...

Phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) với trọng tâm là phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế trên địa bàn huyện theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị đang dần...

An Thắng phấn đấu đạt 09 tiêu chí Nông thôn mới vào cuối năm 2023

Năm 2023 này xã An Thắng đăng ký thực hiện đạt thêm 02 tiêu chí nông thôn mới là tiêu chí số 02 - Giao thông và tiêu chí số 14 - Giáo dục và đào tạo. Để nâng...

Còn 7,08% hộ dự kiến thoát nghèo chưa có diện tích nhà ở bình quân đạt chuẩn

Theo chuẩn nghèo mới đa chiều giai đoạn 2021-2025 thì đối với nhà ở, các hộ dân phải đảm bảo được diện tích nhà ở bình quân đạt tối thiểu từ 8m2/ người trở lên. Diện tích nhà ở của...

Những khó khăn có thể gây cản trở tới kế hoạch về đích Nông thôn mới của xã Bộc Bố

Năm 2023, xã Bộc Bố tiếp tục là địa phương được huyện Pác Nặm đưa vào kế hoạch hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với...

Phấn đấu đạt 27 tiêu chí Nông thôn mới trong năm 2023

Trong năm 2023 này huyện Pác Nặm phấn đấu tổng số tiêu chí đạt mới của chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn là 27 tiêu chí. Tiêu chí số 17 - Môi trường và An toàn...

Pác Nặm chú trọng phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết

Trong kế hoạch phát triển chăn nuôi năm 2023 của huyện Pác Nặm, một trong những mục tiêu quan trọng là phấn đấu xây dựng được ít nhất 1 mô hình phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết....

Trên 68% số thôn, bản ở Pác Nặm đã có hệ thống loa Truyền thanh

Đến thời điểm này, 77/113 thôn, bản ở Pác Nặm đã được lắp đặt hệ thống loa truyền thanh, chiếm tỷ lệ 68,2%. Trong đó xã An Thắng là địa phương đạt tỷ lệ 100% số thôn, còn các...