Văn bản - Tài liệu

Có 05 Thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư Pháp

Kể từ ngày 15/03/2023 sẽ có 05 Thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành. Các TTHC...

Huyện Pác Nặm tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 07/2, huyện Pác Nặm đã ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết số 671/NQ UBTVQH15, ngày 23/12/2022 của...

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ

THÔNG TIN VĂN BẢN Số văn bản: Số 191/UBND-NLN Tên văn bản: Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực: Cơ quan ban hành: Ngày ban hành: 04/03/2019 Trích yếu VB: undefined Tệp đính kèm Chưa có tệp tin