Văn bản - Tài liệu

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ

THÔNG TIN VĂN BẢN Số văn bản: Số 191/UBND-NLN Tên văn bản: Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực: Cơ quan ban hành: Ngày ban hành: 04/03/2019 Trích yếu VB: undefined Tệp đính kèm Chưa có tệp tin