Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Huyện Pác Nặm tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 07/2, huyện Pác Nặm đã ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết số 671/NQ UBTVQH15, ngày 23/12/2022 của...