Văn bản mới

Có 05 Thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư Pháp

Kể từ ngày 15/03/2023 sẽ có 05 Thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành. Các TTHC...