xây dựng cơ bản

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện

Được khởi công xây dựng từ tháng 1 năm 2022, hiện nay, công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện các hạng mục để sớm đưa vào sử dụng....

Khởi công cầu Nà Mần, Nặm Sai xã Công Bằng

Ban quản lý tiểu dự án thuộc dự án Phát triển bền vững thông qua tăng cường năng lực tự giúp của các cộng đồng dân tộc thiểu số, giai đoạn 1 do Tổ chức Bánh mì cho thế...

Đẩy nhanh tiến độ thi công trình Nhà Văn hóa trung tâm huyện

Sau hơn 14 tháng khởi công xây dựng, đến nay, công trình Nhà văn hóa Trung tâm huyện đã hoàn thành trên 90% tổng khối lượng thi công, đây là công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành...

Pác Nặm bàn giao quản lý khai thác đường tỉnh 258C

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm vừa phối hợp với Sở Giao thông vận tải bàn giao công tác quản lý, khai thác công trình ĐT.258C từ trung tâm huyện Pác Nặm đi xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc...

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 4,9% kế hoạch vốn

Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được huyện chỉ đạo, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm giải ngân đạt kế hoạch đề ra. Khẩn trương triển khai thi công các...