xây dựng cơ bản

Pác Nặm bàn giao quản lý khai thác đường tỉnh 258C

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm vừa phối hợp với Sở Giao thông vận tải bàn giao công tác quản lý, khai thác công trình ĐT.258C từ trung tâm huyện Pác Nặm đi xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc...

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 4,9% kế hoạch vốn

Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được huyện chỉ đạo, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm giải ngân đạt kế hoạch đề ra. Khẩn trương triển khai thi công các...