Chương trình phát thanh ngày 29/9

Bài trướcPác Nặm: Tăng cường việc cập nhật số định danh cá nhân, CCCD, cài đặt VssID-BHXH số
Bài tiếp theoCó 5 xã được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho đồng bào dân tộc thiểu số