Chương trình phát thanh ngày 9/8

Bài trướcPác Nặm tập huấn nghiệp vụ kỹ năng biên soạn tài liệu quán triệt tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng
Bài tiếp theoBộc Bố đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu số 10 của tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm