Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn

Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn (10 – 10)

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Lễ Phát động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2022 (Ảnh Báo BK)

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công buổi lễ phát động và tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực.

Năm 2022, với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên cả nước đã và đang tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số…

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Bắc Kạn đã lựa chọn ngày 10/10 hằng năm làm Ngày Chuyển đổi số của tỉnh. Đồng thời ban hành Kế hoạch 618/KH-UBND của tỉnh về hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tổ chức phát động thành công các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh. Việc làm này thể hiện sự chủ động, sáng tạo, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ và thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm vào cuộc của toàn Đảng bộ, chính quyền, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với quá trình chuyển đổi số.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh năm 2022 được UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh, trong đó tập trung tuyên truyền cao điểm từ nay đến 30/10/2022.

Thông qua nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng; cổ động trực quan, truyền thanh cơ sở; hội nghị, hội thảo; trên các trang, cổng thông tin điện tử của  tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố. Các hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số của tỉnh trên môi trường số.

Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng với tinh thần “Khỏe trong môi trường thực tế để khỏe trong môi trường số”; tổ chức các hoạt động khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp…; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, đặc biệt là các tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định, hiệu quả, an toàn cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường số; khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số tập trung phát triển các nền tảng số phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của tỉnh; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuyển đổi số…

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và phát động Ngày Chuyển đổi số tỉnh nhằm góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của người dân, nhằm đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số.

Qua đó tập trung triển khai hiệu quả hoạt động chuyển đổi số của tỉnh trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số; cũng như góp phần thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến 2030 và các danh mục, dự án chuyển đổi số trọng điểm, ưu tiên cần triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Báo Bắc Kạn

Bài trướcPác Nặm đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy
Bài tiếp theoPác Nặm tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022