Có 05 Thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư Pháp

Kể từ ngày 15/03/2023 sẽ có 05 Thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành.

Các TTHC mới được ban hành liên quan đến Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

 

Cụ thể, 05 Thủ tục hành chính mới ban hành bao gồm: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, cũng từ ngày 15/3, sẽ có 09 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm sẽ bị bãi bỏ theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. Mọi thông tin chi tiết, người dân và doanh nghiệp có thể tìm hiểu trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: “dichvucong.backan.gov.vn”./.

 

Thu Hường

Bài trướcThường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2023
Bài tiếp theoAn Thắng phấn đấu đạt 09 tiêu chí Nông thôn mới vào cuối năm 2023