Có 4 xã phấn đấu hoàn thành tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới

Theo kết quả rà soát đánh giá của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Pác Nặm thì đến thời điểm này ngoài xã Bộc Bố chưa có xã nào hoàn thành tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

Trong kế hoạch đăng ký thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022, trên địa bàn huyện Pác Nặm có 04 xã đăng ký thực hiện đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm, bao gồm: Xã Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Xuân La và Bằng Thành. Ngoài ra có 03 xã đăng ký tiếp tục nâng số chỉ tiêu của tiêu chí 17 đạt từ 4 đến 7 chỉ tiêu là xã Nghiên Loan, xã Công Bằng và xã Cổ Linh.

             Đoàn viên thanh niên huyện tham gia quét dọn vệ sinh môi trường

Trong bộ tiêu chí nông thôn mới, tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí khó thực hiện, chính vì vậy, Đảng bộ, Chính quyền huyện Pác Nặm luôn quan tâm đến tiêu chí số 17, xem đây là tiêu chí khá cấp bách cần phải phấn đấu thực hiện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới giầu mạnh.

Để đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nhất là các tiêu chí khó thực hiện như tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thông qua các hình thức như tuyên truyền trực quan, qua các buổi họp của các chi hội, đoàn thể, tổ nhân dân tự quản… Trong tuyên truyền, chú trọng làm cho người dân hiểu rõ mục tiêu của tiêu chí, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và từ đó có hành động cụ thể. Phân công tổ chức Hội Phụ nữ đẩy mạnh thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân thực hiện phát triển kinh tế, xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; Đoàn Thanh niên hỗ trợ thanh niên phát triển doanh nghiệp, mô hình kinh tế của các bạn trẻ tại địa phương; Hội Cựu chiến binh vận động xóa nhà tạm bợ, xây dựng nhà vệ sinh tự hoại…/.

 

Thu Hường

Bài trướcNhiều du khách đến tham quan du lịch tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Pác Nặm dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương
Bài tiếp theoHuyện Pác Nặm tập trung phát triển cây mận sớm theo hướng hàng hóa