Có 6 xã đăng ký tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong năm 2023

Trong năm 2023, huyện Pác Nặm có 6 xã đăng ký tiêu chí 17- Môi trường và An toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

6 xã đăng ký đều đã đạt chỉ tiêu 100% các hộ kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm của tiêu chí 17

Theo đó, Bằng Thành, Bộc Bố, Cổ Linh, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Xuân La là các xã đăng ký thực hiện tiêu chí nông thôn mới Môi trường và An toàn thực phẩm trong năm 2023. Đến nay, xã Bộc Bố đã hoàn thành 10/12 chỉ tiêu; xã Giáo Hiệu hoàn thành 4/12 chỉ tiêu; Bằng Thành và Nhạn Môn hoàn thành 3/12 chỉ tiêu; Cổ Linh và Xuân La 2/12 chỉ tiêu trong tiêu chí.

UBND các xã đang tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, tự giác tham gia bảo vệ môi trường; tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông lồng ghép kiến thức bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức khác nhau; tăng cường bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi ở, khu sản xuất; sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, xây chuồng trại chăn nuôi hợp lý… Bên cạnh đó đầu tư cơ sở vật chất để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh…. phấn đấu hoàn thành tiêu chí 17 theo kế hoạch./.

Mai Luyến

Bài trướcHoàn cảnh khó khăn của người mẹ đơn thân khiếm thị cần được giúp đỡ
Bài tiếp theoHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười hai (mở rộng) khóa IV, nhiệm kỳ 2020- 2025