Có 8 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2022

Theo quyết định mới ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thì có 8 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực hặc ngưng hiệu lực một phần trong năm 2022.

Có 3 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực trong năm 2022

 

Cụ thể, trong đó có 3 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, bao gồm: Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực từ ngày 28/10/2022; Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước hết hiệu lực từ ngày 19/12/2022; Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền  vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh có 5 Quyết định hết hiệu lực được sửa đổi, bổ sung phù hợp

 

Đối với các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh có 5 Quyết định, gồm: Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 hết hiệu lực từ ngày 05/11/2022; Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 hết hiệu lực từ ngày 20/11/2022; Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 hết hiệu lực từ ngày 03/12/2022; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 hết hiệu lực từ ngày 03/12/2022 và Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn hết hiệu lực từ ngày 14/04/2022.

Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật trên hết hiệu lực đều được thay thế bằng các Nghị quyết và Quyết định được sửa đổi, bổ sung phù hợp. Ngoài ra không có văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc đối tượng của kỳ trước chưa được công bố./.

 

Thu Hường

Bài trướcPác Nặm tổ chức “Lễ phát động Tết trồng cây” năm 2023
Bài tiếp theoTưng bừng ngày đầu tiên Lễ hội Mù Là