Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Cổ Linh

Ngày 02 tháng 8, tại xã Cổ Linh, tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đơn vị bầu cử huyện Pác Nặm và tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân tỉnh khóa X, Sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Cổ Linh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại diện đoàn Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Kết quả kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV nhiệm kỳ 2021- 2026; Báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh và huyện Pác Nặm; Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh và trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện. Cử tri xã Cổ Linh cũng đã nêu ý kiến, kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh như: Vấn đề tuyển dụng, bố trí việc làm cho con em người địa phương sau khi đã học xong; bàn giao khu tái định cư Khen Đin cho địa phương quản lý; bố trí xây dựng phòng lớp học tại khu tái định cư Cốc Nghè; việc cấp gạo cứu đói giáp hạt cần phù hợp về thời gian, giá vật tư phân bón tăng cao khó khăn cho người dân; Cử tri xã đề nghị sửa chữa, nâng cấp đường Nặm Mây – Cổ Linh; đường Nà Cà – Cốc Nghè, sửa chữa hệ thống mương phai trên địa bàn…

Cử tri xã Cổ Linh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại Hội nghị tiếp xúc , thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Pác Nặm và xã Cổ Linh đã trực tiếp giải đáp một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền, những ý kiến, kiến nghị còn lại sẽ được Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện tiếp thu tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời đến cử tri trong thời gian tới./.

 

Tác giả: Dương Hiểu

Bài trướcĐại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri tại xã Nghiên Loan
Bài tiếp theoChủ động phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc các diện tích lúa mùa