Đảm bảo mục tiêu giảm nghèo để về đích nông thôn mới trong năm 2023 ở Bộc Bố

Năm 2023 này xã Bộc Bố tiếp tục là địa phương được huyện Pác Nặm đưa vào mục tiêu phấn đấu về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành kế hoạch thì một trong những mục tiêu quan trọng mà xã phải đạt được, đó là giảm tối thiểu 145 hộ nghèo, tương đương 13%, để đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã đến cuối năm 2023 về dưới 12%, từ đó đạt được tiêu chí số 11 – nghèo đa chiều.

Kết thúc năm 2022 vừa qua, do việc đánh giá, xếp loại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nên xã Bộc Bố mới chỉ đạt được 13/19 tiêu chí. Trong số 6 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 9 – nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 – thu nhập; tiêu chí số 11 – nghèo đa chiều; tiêu chí số 13 – tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí số 17 – môi trường và tiêu chí số 18 – quốc phòng, an ninh thì việc đảm bảo thực hiện đạt được tiêu chí số 11 – nghèo đa chiều là một thách thức khá lớn đối với xã Bộc Bố. Hiện nay toàn xã còn có 279 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 25% tổng số hộ dân cư trên địa bàn.

Để hoàn thành tiêu chí số 11 xã Bộc Bố phải giảm ít nhất 13% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2023

 

Theo đồng chí Quách Văn Thuyết – Bí thư Đảng ủy xã Bộc Bố: Để đảm bảo giảm được ít nhất 13% hộ nghèo thì ngay từ những ngày đầu năm, Đảng bộ, chính quyền xã đã quán triệt tới các ban, ngành, đoàn thể xã phải tổ chức tốt việc xác định số hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ có khả năng thoát nghèo trong năm trên địa bàn quản lý. Đánh giá đúng thực trạng nghèo của từng hộ, từ đó xây dựng được phương án cụ thể để có giải pháp phù hợp, tập trung nguồn lực hỗ trợ các hộ đăng ký thoát nghèo phấn đấu đạt kế hoạch giảm nghèo trong năm.

Mặt khác, xã Bộc Bố cũng xác định cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình dự án khác được ngân sách Trung ương bố trí vốn năm 2023. Tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng tại địa bàn các thôn vùng cao và những thôn còn có tỷ lệ hộ nghèo cao để tăng khả năng tiếp cận với các nhu cầu xã hội cơ bản của người dân. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo.

Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn với Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, phát huy quyền giám sát của người dân ở các vùng hưởng lợi chương trình, dự án….

Triển khai tốt các chương trình dự án hỗ trợ giảm nghèo cho người dân là giải pháp quan trọng

 

Bên cạnh đó, xã tiếp tục quan tâm, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người nghèo sau đào tạo tìm được việc làm; đẩy mạnh công tác khuyến nông – lâm – ngư nghiệp, hướng dẫn, nhân rộng mô hình phát triển sản xuất cho hộ nghèo, giúp thoát nghèo bền vững; rà soát nhu cầu vay vốn và thực hiện tốt chính sách về tín dụng ưu đãi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách. Đồng thời, xây dựng các mô hình giảm nghèo phù hợp với từng địa bàn, từng vùng nhằm tạo sinh kế bền vững cho hộ nghèo, cận nghèo; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, pháp luật về hỗ trợ giảm nghèo đối với các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Dẫu biết để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra vẫn còn cả một chặng đường dài trước mắt đầy khó khăn thử thách. Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt được trong những năm qua và những giải pháp phù hợp mà xã Bộc Bố đã đặt ra cho thời gian tới, tin tưởng rằng mục tiêu giảm 13% tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2023 của xã sẽ sớm đạt được và trở thành xã đầu tiên trên địa bàn huyện Pác Nặm về đích nông thôn mới./.

 

Thu Hường

Bài trướcBan hành Chương trình hành động năm 2023 với 19 nội dung, chỉ tiêu kế hoạch
Bài tiếp theoĐồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra công tác sản xuất vụ Xuân, phòng chống rét và dịch bệnh tại xã Bộc Bố và Nhạn Môn