Đảm bảo tối thiểu 140 lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ kết nối việc làm thành công

Một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo năm 2023 của huyện Pác Nặm là phấn đấu có ít nhất 140 lao động trở lên diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ kết nối việc làm thành công.

Hoạt động hỗ trợ, kết nối, đào tạo việc làm cho lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện

 

Hiện nay huyện đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã trên địa bàn huyện triển khai thu thập cơ sở dữ liệu việc tìm người – người tìm việc thông qua hoạt động khảo sát, thống kê cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về người đang tìm việc làm và nhu cầu về việc làm mong muốn, thông tin về người sử dụng lao động đang có nhu cầu tuyển dụng lao động và vị trí việc làm mà người sử dụng lao động đang tuyển…

Cùng với đó, huyện cũng tích cực đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến thông tin thị trường lao động và thu hút người lao động, người sử dụng lao động tham gia các hoạt động giao dịch việc làm tại địa phương. Từ đó, hỗ trợ thực hiện hỗ trợ kết nối việc làm thành công cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo bảo đảm chỉ tiêu đề ra./.

 

Thu Hường

Bài trướcTriển khai nhiều hoạt động Truyền thông về giảm nghèo đa chiều
Bài tiếp theoHuyện đoàn Pác Nặm giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh