Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Mô hình điểm Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Cổ Linh.

Ngày 14 tháng 9, tại xã Cổ Linh, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn phối hợp với huyện Pác Nặm, UBND xã Cổ Linh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giai đoạn 2021- 2025 và nắm tình hình triển khai công tác dân tộc, kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã. Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Thị Thu Phương- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Hoàng Thị Duyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Đánh giá Mô hình điểm Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Cổ Linh

Theo báo cáo của UBND xã Cổ Linh, toàn xã có 12 thôn bản, trong đó có 06 thôn vùng thấp và 06 thôn vùng cao, dân số toàn xã có 917 hộ với 4.314 nhân khẩu, gồm 04 dân tộc là Tày, Dao, Mông và dân tộc Nùng, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 64%. Là xã có địa hình phức tạp, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn thiếu thốn, kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp nên tỷ lệ hộ nghèo của xã còn ở mức cao chiếm trên 50%, hộ cận nghèo chiếm trên 14%.

Thực hiện Mô hình điểm Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xã Cổ Linh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về Luật hôn nhân và gia đình, Luật trẻ em, hòa giải ở cơ sở, các thông tư thi hành hướng dẫn Luật được 42 buổi, thu hút trên 1.500 lượt người tham gia. Qua đánh giá, Mô hình được triển khai đã tác động tích cực đến các đối tượng người dân, nhất là lứa tuổi các em học sinh, trình độ nhận thức pháp luật của cán bộ cơ sở và người dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Đề án đã gặp một số khó khăn vướng mắc như địa bàn xã có nhiều thôn bản vùng cao, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, mặt bằng dân trí không đồng đều, ngôn ngữ bất đồng đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động, do đó, từ đầu năm 2021 đến nay xã đã xảy ra 04 trường hợp tảo hôn.

Tại hội nghị xã Cổ Linh đã đề xuất, kiến nghị và đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Đề án trong thời gian tới như cần tiếp tục tuyên truyền nội dung Đề án thường xuyên, liên tục phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc; Tập trung tuyên truyền trực tiếp tại các thôn bản vùng cao, phối hợp với các điểm nhóm đạo để tổ chức tuyên truyền… qua đó nhằm từng bước thực hiện mục tiêu đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đối với việc triển khai các chính sách dân tộc được địa phương thực hiện đầy đủ, bình xét công khai, minh bạch, rõ ràng đến người dân về các Chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt …

Về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến thời điểm cuối năm 2020 xã Cổ Linh đạt 9/19 tiêu chí. Việc triển khai thực hiện của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân do xuất phát điểm thấp, mặt bằng dân trí không đồng đều, việc tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Một số ít hộ dân còn có tính trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, cơ sở hạ tầng còn khó khăn, nhất là tại các thôn bản vùng cao đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới./.

Tác giả: Dương Đồng

Bài trướcMù là Pác Nặm
Bài tiếp theoTuyên truyền phòng chống Covid-19 (tiếng Mông)