Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021

Ngày 12/10/2021, UBND huyện ban hành Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021

Chi tiết Thông báo xem tại đây: TB-danh-muc-tai-lieu-vong-2-_thuongcvpn-07-10-2021_16h22p39(12.10.2021_07h22p30)_signed

Bài trướcBàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Cựu chiến binh ở Pác Nặm
Bài tiếp theoKết quả khen thưởng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2021