Đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đặc biệt là kế hoạch giảm nghèo năm 2023, huyện Pác Nặm đang đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp.

Tư vấn nghề cho Lao động nông thôn tại xã Nghiên Loan

 

Với mục tiêu đảm bảo 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp. Huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã khẩn trương rà soát, lấy nhu cầu đào tạo nghề của các lao động nông thôn để mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn đảm bảo chất lượng, hiệu quả hơn.

Song song với đó, chủ động triển khai các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với phương châm “Đào tạo tại chỗ, đào tạo cái cần và cầm tay chỉ việc”, ưu tiên cho các lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và những người lao động có thu nhập thấp tại địa phương. Nhất là những hộ được đưa vào diện thoát nghèo năm 2023…/.

 

Thu Hường

Bài trướcPhấn đấu đến năm 2025 giải quyết đất ở cho 116 hộ, nhà ở cho 546 hộ dân
Bài tiếp theoThêm 282 hồ sơ được tiếp nhận trên các dịch vụ công của Bộ Công an thuộc Đề án 06