Đẩy nhanh tiến độ vụ trồng rừng năm 2022

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn huyện Pác Nặm đang tập trung vận động, hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước của vụ trồng rừng năm 2022.

Người dân xã Bằng Thành khẩn trương xử lý thực bì cho vụ trồng rừng 2022

Theo chỉ tiêu đề ra, vụ trồng rừng năm 2022 toàn huyện Pác Nặm phấn đấu trồng mới 340ha rừng, trong đó trồng rừng phân tán 130ha, trồng rừng sau khai thác 200ha và trồng theo các chương trình dự án khác là 10ha. Tính đến hết ngày 15/5, toàn huyện đã tiến hành trồng mới được trên 240ha, đạt khoảng 71% kế hoạch.

Để đảm bảo diện tích trồng rừng tập kế hoạch giao năm 2022, thời điểm này Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm đang tích cực tuyên truyền, đôn đốc các địa phương, các chủ rừng tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, vận động người dân đưa những giống cây lâm nghiệp có năng suất cao vào trồng; cử cán bộ hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc diện tích cây sau trồng. Song song với công tác trồng rừng, Hạt Kiểm lâm cũng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng tích cực thực hiện hợp đồng giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ tại các thôn, bản, nhóm hộ, các xã trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo công tác chăm sóc rừng trồng các năm trước, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt chú ý công tác phòng, chống cháy rừng khi người dân xử lý thực bì…/.

Thu Hường

Bài trướcHuyện Pác Nặm tập trung thực hiện tiêu chí số 18 xây dựng nông thôn mới
Bài tiếp theoHỗ trợ 164 người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 16/NQ-CP