Đến năm 2025 có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp

Trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2025, huyện Pác Nặm phấn đấu có ít nhất 95% trường học trên địa bàn đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện

 

Đây là một trong 3 mục tiêu chính của Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn huyện Pác Nặm. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, thời gian tới huyện Pác Nặm sẽ tập trung vào triển khai 05 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học; Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử; Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

Qua đó, từng bước xây dựng văn hóa trường học ngày càng lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện…/.

 

Thu Hường

Bài trướcTrên 43.000m2 đất ở Bộc Bố được chỉnh lý biến động
Bài tiếp theoPác Nặm triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023