Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra thăm nắm tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 tại xã Cổ Linh.

Sáng ngày 27 tháng 10, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Dương Văn Tuyến- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm nắm hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 tại xã Cổ Linh.

Tại buổi làm việc xã Cổ Linh đã báo cáo với đoàn công tác của huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 10 tháng đầu, nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng  cuối năm 2021. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm xã Cổ Linh có 18/40 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch như chỉ tiêu thu ngân sách đạt 108% kế hoạch; Kết quả trồng rừng đạt trên 140% kế hoạch; Tổng đàn đại gia súc đạt trên 100,3 %; Tạo việc làm mới cho lao động đạt trên 123% kế hoạch. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu đạt thấp và có nguy cơ không đạt theo chỉ tiêu kế hoạch giao như: Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân năm 2021 và thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới…

                                      Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, Đoàn đã tập trung trao đổi thảo luận những khó khăn tồn tại, tìm giải pháp khắc phục và đề ra nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong những tháng cuối năm 2021 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Dương Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Cuối năm đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu không đạt để đưa ra các giải pháp, phương án cụ thể để triển khai thực hiện trong năm tới. Đối với công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu xã Cổ Linh cần đưa ra những giải pháp cụ thể, cũng như xây dựng cách làm mới sát thực với nhu cầu, thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, qua đó phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra./.

Dương Hiểu

Bài trướcChương trình phát thanh ngày 27 tháng 10
Bài tiếp theoThu hút đầu tư vào Bắc Kạn khởi sắc hứa hẹn tạo đột phá