Dự kiến thực hiện 1.400 ha diện tích lúa vụ mùa

Theo kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023, huyện Pác Nặm sẽ thực hiện 1.400 ha diện tích cây lúa tại 10/10 xã, năng suất 46,0 tạ/ha, sản lượng 6.440 tấn.

Gieo cấy lúa tại cánh đồng thôn Cọn Luông (xã Xuân La)

Trong đó, xã Nghiên Loan là địa phương đăng ký diện tích thực hiện cao nhất với 214 ha; xã Bằng Thành thực hiện 188 ha; xã Công Bằng thực hiện 177 ha; xã Cao Tân thực hiện 171 ha; xã Cổ Linh thực hiện 153 ha; xã Bộc Bố thực hiện 117 ha; xã Xuân La thực hiện 115 ha; xã Nhạn Môn thực hiện 102 ha; xã Giáo Hiệu thực hiện 101 ha; xã An Thắng thực hiện 62 ha.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung chỉ đạo người dân lựa chọn đồng đất đối với diện tích trồng lúa mùa sớm, sử dụng các giống lúa ngắn ngày như Hà phát 3, Khang dân 18, J02; đảm bảo thời gian gieo mạ trước ngày 18/6/2023, kịp thời gian cấy lúa hoàn thành trước 02/7/2023. Bên cạnh đó, lựa chọn các giống lúa Bao thai, Syn 98, 27P31, Đại dương, LP1601, BQ, HDT10 và giống lúa đã gieo cấy tại địa phương từ 03 vụ trở lên cho năng suất, chất lượng và có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt để gieo trồng cho lúa mùa chính vụ, dự kiến gieo mạ xong trước 15/6/2023 và cấy xong vào giữa tháng 7/2023… phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn./.

Mai Luyến

Bài trướcHỗ trợ kết cấu hạ tầng Hợp tác xã Vạn Lộc
Bài tiếp theoHuyện Pác Nặm thực hiện 16 dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng