Giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

       Nhằm tạo điều kiện cho học sinh lớp 5 năm học 2021- 2022 chuẩn bị tốt tâm thế, kiến thức, kỹ năng để bắt đầu học lớp 6 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 vào năm học tới, Phòng GD&ĐT huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường học trên địa bàn thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018.

Huyện Pác Nặm nỗ lực triển khai kế hoạch giáo dục lớp 5 đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT  2018.

       Theo đó, các trường Tiểu học, Tiểu học và THCS tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Văn bản, Công văn chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về việc thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 chương trình GDPT 2006 theo quy định và theo Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch do Bộ GD- ĐT ban hành. Lưu ý không đánh giá định kỳ vào các nội dung bổ sung.

       Các trường chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên dạy lớp 5 chương trình GDPT mới một cách phù hợp để triển khai nội dung trên, sử dụng tài liệu đã chỉnh sửa hoàn thiện sau tập huấn, bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn về dạy học các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 chương trình GDPT 2006 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh đã được Bộ GD- ĐT tổ chức trong tháng 10/2020…/.

Bài trướcCấm ô tô lưu thông tuyến đường Nặm Mây – Cổ Linh để sửa chữa
Bài tiếp theoPác Nặm tổ chức Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa IV