Hỗ trợ kết cấu hạ tầng Hợp tác xã Vạn Lộc

Từ nay đến hết năm 2024, Hợp tác xã Vạn Lộc (thôn Nà Phẩn, xã Bộc Bố) sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhà kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm.

HTX Vạn Lộc ở thôn Nà Phẩn, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

Theo đó, hợp tác xã Vạn Lộc là 1 trong 14 hợp tác xã của tỉnh Bắc Kạn và là hợp tác xã duy nhất của huyện Pác Nặm được hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng trong đợt này, kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước và vốn đối ứng của các HTX. Các hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm sẽ giúp phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung bền vững, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực, thu hút lao động, ổn định sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương../.

Mai Luyến

Bài trướcDự án của huyện Pác Nặm giành giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Bắc Kạn” lần III”
Bài tiếp theoDự kiến thực hiện 1.400 ha diện tích lúa vụ mùa