Hội Cựu chiến binh huyện Pác Nặm tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 13/7, Hội Cựu chiến binh huyện Pác Nặm tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với sự tham dự của trên 150 đại biểu chính thức. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Tiến Trì- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Đào Duy Hưng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Hơn 150 Đại biểu chính thức tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Pác Nặm luôn bám sát các nội dung trọng tâm, các nghị quyết của Đảng, của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời đã không ngừng đổi mới, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao. Cụ thể, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 148 hội viên mới, đến nay toàn Hội có 945 hội viên, đạt tỷ lệ 451,11% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; số hộ nghèo, cận nghèo giảm so với đầu nhiệm kỳ là 73 hộ bằng 331% so với Nghị quyết đề ra; số hộ khá tăng 56 hộ, hộ giàu tăng 201 hộ. Các tổ chức Hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đã có 18 tập thể và 47 cá nhân được Trung ương Hội Cựu chiến binh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Ủy ban nhân dân xã biểu dương khen thưởng kịp thời… Nội dung, phương thức hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp có sự đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, nâng cao trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên Hội Cựu chiến binh, vai trò lãnh đạo của tổ chức Hội ngày càng được nâng lên. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên…

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở phấn đấu hàng năm kết nạp 15 hội viên mới trở lên; 100% cán bộ cơ sở, chi hội được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội; 100% cán bộ và trên 90% hội viên được nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan đến hội viên Cựu chiến binh; 90% trở lên Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có 20% tổ chức đạt xuất sắc, không có tổ chức hội “Không hoàn thành nhiệm vụ”; 95% trở lên gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; mỗi năm giảm 6% tương đương 10 hộ hội viên nghèo theo chuẩn đa chiều mới, đến hết nhiệm kỳ còn dưới 12,7%; giảm mỗi năm 10% tương đương 12 hộ cận nghèo, xóa hết nhà dột nát, nhà tạm trong hội viên…

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả Hội Cựu chiến binh huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các cấp Hội Cựu chiến binh trong toàn huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; vận động hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng. Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế…

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt

Đại hội lần này đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, trong đó bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Ma Văn Nhạc tiếp tục được tín nhiệm tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Pác Nặm khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết và thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Dương Đồng

 

Bài trướcChi bộ thôn Nà Coóc tổ chức thành công đại hội điểm, nhiệm kỳ 2022 – 2025
Bài tiếp theoHội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sơ kết công tác quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022