Hội LHPN huyện hoàn thành 9/11 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ lần thứ IV nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tính đến thời điểm này, Hội LHPN huyện Pác Nặm đã thực hiện đạt 9/11 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Phụ nữ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.

Giới thiệu, nhân rộng các gương điển hình là một trong những chỉ tiêu mà Hội LHPN đã thực hiện vượt Nghị quyết.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Hội LHPN huyện Pác Nặm đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai và tổ chức thực hiện sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Các cấp hội trong toàn huyện đã có nhiều nỗ lực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội và đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ huyện nhà, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh mà huyện đề ra.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đã được thực hiện vượt kế hoạch đề ra, như: Chỉ tiêu tổ chức các hoạt động tuyên truyền; thành lập Tổ hợp tác, hợp tác xã; giúp hộ nghèo; giám sát; gương điển hình; giới thiệu hội viên ưu tú;… Và chỉ còn 02 chỉ tiêu không đạt là chỉ tiêu về 100% cán bộ Hội chuyên trách đạt chuẩn chuyên môn, được đào tạo nghiệp vụ công tác Hội và vhỉ tiêu thu hút hội viên vào tổ chức Hội./.

Bài trướcThông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021
Bài tiếp theoHuyện Pác Nặm có kế hoạch thu hồi trên 303ha đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021.