Hội Luật gia huyện Pác Nặm tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 09/7, Hội Luật gia huyện Pác Nặm tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nông Đình Nhạ, Ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trịnh Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Hội Luật gia huyện Pác Nặm hiện có 26 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia, chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác. Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng công tác hội được nâng lên. Công tác tham gia xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật được thực hiện có chất lượng, góp phần có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đại biểu góp ý tại Đại hội

Hội đã tham gia nhiều ý kiến xây dựng 18 dự thảo luật như: Luật Đất đai sửa đổi; Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi… Phối hợp với Phòng Tư pháp thẩm định 25 văn bản quy phạm pháp luật của huyện. Với tư cách là thành viên hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội đã tham gia đóng góp ý kiến phản biện xã hội hơn 14 dự thảo các quy chế, quyết định, nghị quyết, chương trình, quy định… trước khi trình Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành.

Phối hợp tuyên truyền và tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 224 cuộc cho 22.680 lượt người tham gia, chủ yếu gồm các đạo luật như: Luật Đất đai sửa đổi; Luật Dân sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Phòng chống Ma túy; Luật giao thông đường bộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật nghĩa vụ Quân sự…

Trong nhiệm kỳ, các hội viên luật gia đã tư vấn và tham gia tư vấn được 174 cuộc cho 196 người, tư vấn qua điện thoại 17 cuộc cho 17 người, tham gia giải quyết 05 vụ việc kéo dài. Trợ giúp pháp lý cho 15 lượt người, phối hợp tham gia hòa giải 205 vụ việc với hơn 412 lượt người, trong đó hòa giải thành đạt 80% trở lên.

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội Luật gia huyện tiếp tục tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng các dự thảo dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Hội Luật gia tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, các dân tộc hiểu đúng pháp luật và chấp hành đúng theo pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống của người dân. Tham gia tích cực vào việc đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho tổ chức, cá nhân trong huyện nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của công dân, tự giác thực hiện sống, làm theo hiến pháp và pháp luật, tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở…

Ban Chấp hành Khóa mới ra mắt 
Ông Hoàng Văn Khỏa, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Pác Nặm và ông Nông Đình Tụng, Trưởng Phòng Tư Pháp huyện, Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Pác Nặm được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt nam”

Đại hội đã bầu 03 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới, bầu Ban kiểm tra Hội Luật gia huyện và bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Hoàng Văn Khỏa, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Luật gia huyện Pác Nặm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

Thanh Loan

Bài trướcKhảo sát một số địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch tại xã Giáo Hiệu
Bài tiếp theoBộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc