Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ 17 (mở rộng)

Ngày 05/7, Huyện ủy Pác Nặm tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 (mở rộng) đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Dương Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Ma Thị Mận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đào Duy Hưng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Tuyến, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tích cực. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt vụ Xuân được 2.451,24/2.433ha, đạt 101% kế hoạch, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 10.677/9.978,25 tấn, đạt 107% KH. Toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi diện tích  đất canh tác lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao được 136,44 ha, đạt 237% chỉ tiêu nghị quyết; phát triển mới 51,16 ha diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên, đạt 102% chỉ tiêu nghị quyết; phát triển mới 352,8ha cây trồng có lợi thế, cây trồng có giá trị kinh tế, đạt 176% chỉ tiêu nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất 389,9 tỷ đồng, đạt 50,5 chỉ tiêu nghị quyết, tăng 27,9% so với cùng kỳ…Tổng đàn vật nuôi được duy trì và phát triển ổn định: đàn đại gia súc đạt 16.829/20.900 con, đạt 81% chỉ tiêu nghị quyết; đàn lợn 51.156/64.500 con, đạt 79% chỉ tiêu nghị quyết; đàn gia cầm 240.572/311.650 con, đạt 77% chỉ tiêu nghị quyết. Diện tích trồng rừng thực hiện được 377,5/275 ha, đạt 137,3% chỉ tiêu nghị quyết, tăng  296,5% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác 6 tháng đầu năm của huyện Pác Nặm còn một số hạn chế như: Chỉ tiêu về thu ngân sách, kết nạp đảng viên mới còn đật thấp; tình hình tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra; phát triển chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ còn chậm. Tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, các chương trình MTQG còn chậm, chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Đại biểu thảo luận một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2024.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, huyện Pác Nặm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG, giải ngân vốn xây dựng cơ bản; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2024 đã đề ra./.

Quang Huy

Bài trướcỦy ban Kiểm tra Huyện ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024
Bài tiếp theoĐoàn Thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội khám cấp thuốc miễn phí cho người dân